• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотека

Бібліотека - це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність.

Читайте! Нехай у вашому житті не буде жодного дня, коли б ви не прочитали хоча б сторінку з нової книги. (К.Паустовський)

Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу є його обов'язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процессу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.

У своїй діяльності бібліотека школи керується Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-вр ) іншими законодавствами та підзаконними нормативно-правовими актами

Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, працівники навчального закладу, батьки.

Основні завдання:

-Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у

самоосвіті.

- Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введення в роботу бібліотеки новітніх технологій.

-Формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.

-Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

- Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

- Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвілевій діяльності, у профорієнтаційному визначенні.

-Виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

- Координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

Бібліотека - це визначний центр спілкування і духовності. Без неї не можна уявити освіту і самоосвіту педагогічних працівників і учнів За своєю сутністю бібліотека - це храм мудрості, берегиня книжкового скарбу і людського знання. Бібліотекашколи є обов'язковимструктурним підрозділом навчального закладу. Для досягнення якості освіти, успішного її розвитку визначальним є рівень інформаційного бібліотечного обслуговування, максимальне забезпечення навчальною та методичною літературою, доступом до світових баз даних. Успішний інформаційний супровід навчального процесу покликана забезпечувати бібліотека - посередник між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами.

Інформатизація усіх сфер життя суспільства спричинила збільшення числа напрямів діяльності бібліотеки. Новітні технології, зокрема Інтернет, став потужним додатковим і доволі запитаним ресурсом.

Головними завданнями роботи бібліотеки є бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу; в засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті; сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку.

Кiлькiсть переглядiв: 1078

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.